จองตั๋ว สวัสดีอีสาน

เมนู

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

สวัสดีอีสาน

บริษัท สวัสดีอีสาน ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ ไป บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู ผ่านจุดจอดหลักๆ ได้แก่ กุมภวาปี สว่าง บ้านม่วง บุ่งคล้า สังคม สุวรรณคูหา ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

สวัสดีอีสาน

ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถสวัสดีอีสาน มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จุดจอดรถผ่าน เวลารถออกแสดงข้อมูลดังนี้ (** ตัวอย่างข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

🚌 กรุงเทพ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:15ม.4 พ
20:55ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-สว่าง-บ้านม่วง

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
 • จุดจอด อ.บ้านไผ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดพังงู
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอดกุดจิก
 • จุดจอดบ้านต้าย
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอดโคกสี
 • จุดจอดบ้านโคกคอน
 • จุดจอดบ้านดงบัง
 • จุดจอดบ้านเหล่า
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดกุดเรือคำ
 • จุดจอด อ.บ้านม่วง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:30ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดไคสี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
21:00ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • จุดจอดบ้านน้ำเป
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด ห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านสะง้อ
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดไคสี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดชัยพร
 • จุดจอด อ.บุ่งคล้า
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
19:45ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สังคม

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • จุดจอด บ้านเม็ง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอด นาหนองทุ่ม
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอด หนองแวง-นาด่าน
 • จุดจอดแยกข้าวสาร
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดบ้านก้อง
 • จุดจอดบ้านนาคำน้อย
 • จุดจอด อ.นายูง
 • จุดจอด นายูง2(ชุมพล)
 • จุดจอดบ้านนาต้อง
 • จุดจอด อ.สังคม
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:29ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
19:49ม.4 พ

🚌 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.บ้านม่วง
 • จุดจอดกุดเรือคำ
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดบ้านเหล่า
 • จุดจอดบ้านดงบัง
 • จุดจอดบ้านโคกคอน
 • จุดจอดโคกสี
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอดบ้านต้าย
 • จุดจอดกุดจิก
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดพังงู
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอด อ.บ้านไผ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:00ม.4 พ

🚌 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ

 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:30ม.4 พ
17:00ม.4 พ

🚌 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • จุดจอดไคสี
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

🚌 บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.บุ่งคล้า
 • จุดจอดชัยพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • จุดจอดไคสี
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดบ้านสะง้อ
 • จุดจอด ห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดบ้านน้ำเป
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:15ม.4 พ

🚌 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.สังคม
 • จุดจอดบ้านนาต้อง
 • จุดจอด อ.นายูง
 • จุดจอดบ้านนาคำน้อย
 • จุดจอดบ้านก้อง
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดแยกข้าวสาร
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด บ้านเม็ง
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:00ม.4 พ

🚌 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ

 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:50ม.4 พ

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ รับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์สวัสดีอีสานได้ที่จุดรับตั๋วหรือโทรสอบถามดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 เบอร์โทร: 0-2537-8611,0-2936-3001
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ เบอร์โทร: 0-4249-1571
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.ขอนแก่น 3, ช่อง13 เบอร์โทร: 098-2062514 , 083-3441828
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู เบอร์โทร: 087-2208994

วิธีจองตั๋วออนไลน์

มาดูวิธีและขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสาน ระบบออนไลน์ ทำตามได้ไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลย (ข้อมูลตัวอย่างด่านล่าง)

1. ค้นหาเที่ยวรถ

เลือกจุดขึ้น จุดลง วันเดินทาง แล้วกดค้นหาเที่ยวรถ เพื่อตรวจสอบว่ามีเที่ยวรถสวัสดีอีสาน ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์หรือไม่

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถ

จะแสดงเที่ยวรถ สวัสดีอีสาน ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ เวลาออก ราคาตั๋วดังภาพตัวอย่าง

เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันการจอง และประกันภัย (ไม่บังคับทำ)

กดยืนยันการจอง ส่วนประกันภัย(ไม่บังคับทำ) กดติ๊กที่ลูกศรประกันภัยออกได้

ยืนยันการจองและประกันภัยการเดินทาง

4. ข้อมูลผู้เดินทาง

กรอกชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพท์ - อีเมล์(ไม่บังคับ) ของผู้โดยสารที่เดินทาง

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

ตามผังรถทัวร์สวัสดีอีสาน ที่เลือก สามารถเลือกที่นั่งได้ (สีขาว)

เลือกที่นั่งเพื่อจองตั๋วออนไลน์

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย แนะนำ สแกน QR Code / เคาน์เตอร์ 7-11 / แอป K+ / บัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้น ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วอัตโนม้ติ

ชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการเดินทาง

( เมื่อจองตั๋วออนไลน์ )

เมื่อชำระเงินจองตั๋วสวัสดีอีสานเรียบร้อยแล้ว วิธีการเดินทางให้นำหลักฐานการชำระเงิน หรือ หน้าสรุปตั๋ว ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินสวัสดีอีสานเพื่อรับตั๋วจริงก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

”สวัสดีอีสาน กับ การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์”

สวัสดีอีสาน เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำรายการจองตั๋วได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ สามารถทำรายการค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน ในระบบจองตั๋วสวัสดีอีสานได้ตลอด 24 ชม.

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วสวัสดีอีสานออนไลน์

 • สแกนจ่าย QR-Code (แนะนำ)
 • 7-Eleven ใกล้บ้าน
 • แอป K+
 • บัตรเครดิต

เที่ยวรถสวัสดีอีสานมีเส้นทางเดินรถดังนี้ กรุงเทพ-กุมภวาปี-บึงกาฬ, กรุงเทพ-สว่าง-บ้านม่วง, กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ, กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า, กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สังคม, กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพ, บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ, บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ, บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ, สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ, สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ,

ตัวอย่างเที่ยวรถสวัสดีอีสานที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รอบรถเวลาออก สวัสดีอีสาน จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลดังนี้

กรุงเทพฯ - จุดจอด เขาสวนกวาง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด เขาสวนกวาง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ภูเวียง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ภูเวียง
กรุงเทพฯ - จุดจอดน้ำพอง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดน้ำพอง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โซ่พิสัย

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โซ่พิสัย
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บุ่งคล้า

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บุ่งคล้า
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พรเจริญ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พรเจริญ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีวิไล

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีวิไล
กรุงเทพฯ - จุดจอดไคสี

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดไคสี
กรุงเทพฯ - จุดจอดชัยพร

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดชัยพร
กรุงเทพฯ - จุดจอดโนนสมบูรณ์

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดโนนสมบูรณ์
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำแก้ว

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำแก้ว
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านสะง้อ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านสะง้อ
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหอคำ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหอคำ
กรุงเทพฯ - จุดจอดปากคาด

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดปากคาด
กรุงเทพฯ - บขส. บึงกาฬ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. บึงกาฬ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านม่วง

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านม่วง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดเรือคำ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดเรือคำ
กรุงเทพฯ - จุดจอดโคกสี

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดโคกสี
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านโคกคอน

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านโคกคอน
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดงบัง

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดงบัง
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านต้าย

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านต้าย
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเหล่า

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเหล่า
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวง

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โพนพิสัย

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 643 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โพนพิสัย
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตนวาปี

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตนวาปี
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 664 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเซิม

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเซิม
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านน้ำเป

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านน้ำเป
กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกข้าวสาร

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 599 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกข้าวสาร
กรุงเทพฯ - จุดจอดสุวรรณคูหา

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดสุวรรณคูหา
กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู
กรุงเทพฯ - จุดจอด โนนสะอาด

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด โนนสะอาด
กรุงเทพฯ - จุดจอด ห้วยเกิ้ง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด ห้วยเกิ้ง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.นายูง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 655 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.นายูง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.น้ำโสม

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 641 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.น้ำโสม
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านดุง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านดุง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 599 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองหาน

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองหาน
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดจิก

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดจิก
กรุงเทพฯ - จุดจอดคอนสาย

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดคอนสาย
กรุงเทพฯ - จุดจอดทุ่งใหญ่

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดทุ่งใหญ่
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 641 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านก้อง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 655 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านก้อง
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาคำน้อย

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 655 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาคำน้อย
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาต้อง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 664 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาต้อง
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกกุมภวาปี
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 641 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
กรุงเทพฯ - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองบัวแดง

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองบัวแดง
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองเม็ก

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองเม็ก
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวงใหญ่

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวงใหญ่
จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.บุ่งคล้า - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 16:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท
จุดจอด อ.บุ่งคล้า - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 17:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท
 • 17:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท
จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพฯ
จุดจอดไคสี - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
จุดจอดไคสี - กรุงเทพฯ
จุดจอดชัยพร - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท
จุดจอดชัยพร - กรุงเทพฯ
จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 16:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 17:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:25 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 17:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพฯ
จุดจอดปากคาด - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
จุดจอดปากคาด - กรุงเทพฯ
บขส. บึงกาฬ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 17:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
บขส. บึงกาฬ - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ
จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพฯ
จุดจอดโคกสี - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:35 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอดโคกสี - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:35 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท
จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:25 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพฯ
จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท
จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 643 บาท
จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพฯ
บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพฯ
จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท
จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพฯ
จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพฯ
จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพฯ
จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพฯ
จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพฯ

ภาพรถทัวร์สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน